Utsikt över Hudiksvall från brandbilsstege

Hudiksvall klättrar i näringslivsrankingar

Hudiksvall får ett allt bättre företagsklimat. Det visar både Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Gävleborg och Sveriges kommuner och landstings Insikts-mätning.

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning ligger Hudiksvall på delad tredjeplats i länet tillsammans med Ockelbo.

- Jag tycker att man ska vara ödmjuk inför sådana här undersökningar, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Men det är naturligtvis väldigt roligt med sådana här resultat och ett kvitto på ett idogt arbete som pågår på många fronter för att förbättra företagsklimatet. En del i det är våra många företagsbesök där jag upplever att vi har en bra dialog och vi får många positiva signaler.

Företagare nöjda med myndighetsutövningen

Hudiksvalls kommun deltar också i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) enkätundersökning Insikt. Undersökningen mäter den del av företagsklimatet som handlar om kommunal service inom sex områden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Till skillnad mot andra undersökningar är detta ingen attitydundersökning utan bygger på intervjuer med människor i företag som varit i konkret kontakt med kommunen om exempelvis ett bygglov, frågor om miljöskydd eller ansökan om serveringstillstånd. Företagen har fått bedöma sex faktorer i den kommunala myndighetsutövningen; bemötande, tillgänglighet, kompetens, effektivitet, rättssäkerhet och information. Totalresultatet mäts i så kallat nöjd-kund-index (NKI), på en skala 1-100. Hudiksvalls kommun får sammantaget NKI 77 (2016 års mätning: 75). Jämfört med riksgenomsnittet 71 är företagarna i Hudiksvalls kommun alltså nöjdare.

- Vårt målmedvetna kvalitetsarbete för att förenkla och förbättra för våra företag och bidra till ett blomstrande näringsliv ger resultat, konstaterar kommunchef Bengt Friberg. Vi har bland annat satsat på utbildning för att våra medarbetare ska kunna ge bättre och snabbare service där bra bemötande är grunden.

Effektivitet, bemötande och rättsäkerhet vikitgast

De serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande som får ett betyg på 85. Minst nöjda är de med information som får NKI 74, även om det också är ett högt resultat. Högst betyg får Miljö- och hälsoskydd som ligger på andra plats i rankingen samt Serveringstillstånd, båda med NKI 83. Bygglov får lägst betyg i mätningen ­- NKI 65. Men det är en stor förbättring, 9 enheter, jämfört med föregående år.

Undersökningen ger också svar på vilka serviceområden som är viktigast för företagarna i Hudiksvall: effektivitet, bemötande och rättssäkerhet. För effektiviteten är det främst tiden för handläggning som ger störst effekt för den totala nöjdheten. Inom serviceområdena bemötande och rättssäkerhet finns ett visst förbättringsutrymme gällande engagemang i ärendet och tydligheten i lagar och regler som gäller för ärendet.

- Trots det stora tryck som råder på verksamheterna med bland annat väldigt många ansökningar och ärenden visar resultatet att kommunen är riktigt bra på service och bemötande, säger Mikael Löthstam.