Möter du eller din verksamhet personer med diagnoser och nedsättningar?

Då kan PFA - pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt vara något för dig.
Välkommen på ett kostnadsfritt informationstillfälle.

PFA - pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med personer som har ett annorlunda tänkande på grund av till exempel autism och/eller intellektuell funktionsvariation.

Var kontakten än sker så är det viktigt för alla parter att tillräcklig kunskap finns. PFA erbjuder både ett pedagogiskt förhållningssätt samt ett tydliggörande arbetssätt.

PFA är framtaget i Eskilstuna och har sin grund i TEACCH. I Hudiksvall har PFA funnits som förhållnings- och arbetssätt inom omsorgen sedan 2016. Lite förenklat innebär PFA att stärka varje persons intressen och färdigheter samt att kompensera svårigheter med hjälp av anpassningar i miljön. Det innebär även att bemöta genom kunskap och att utmana sig själv i att inte bara se toppen av isberget.

Vid informationstillfället berättar vi om vad PFA är, bakgrund och varför PFA är värdefullt att ha med sig i mötet med ett annorlunda tänkande. Vi vill med PFA sprida kunskap så att alla ska få möjlighet att må bra och bli bemött utifrån sina förutsättningar.

När: 31 maj 2018, kl 9-12
Var: Bromangymnasiet, Hörsalen
Hur:
Anmälan sker till catarina.vesterman@hudiksvall.se senast den 25 maj