Förhöjd risk för bränder i skog och mark

Med anledning av det varma och torra vädret, finns det just nu en förhöjd risk för bränder i skog och mark i Gävleborgs län. En förhöjd risk innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att brand sprids lätt.

- Om man eldar utomhus måste man vara mycket försiktig, säger Mats Åberg på Norrhälsinge räddningstjänst. Det bästa är att undvika att elda just nu eftersom vädret och den torra vegetationen medför att en liten brand riskerar att bli mycket stor och snabbt svårkontrollerad.

Myndigheterna bevakar läget noggrant

Hudiksvalls kommun och Norrhälsinge räddningstjänst bevakar SMHI:s brandriskprognoser noggrant.

- Berörda kommuner, räddningstjänster och länsstyrelsen har kontinuerliga samverkansmöten där vi följer utvecklingen säger Mats Åberg.

Genom delegation från Länsstyrelsen genomför Gästrike Räddningstjänst dagliga bedömningar och beslut om skogsbrandsbevakning med flyg i hela länet. Gävlebygdens flygklubb svarar enligt avtal för skogsbrandsbevakningen med flyg under 2018.

 

Tips för att minska risken att starta bränder

Om du är osäker på brandrisken, kontakta räddningstjänsten. De kan ge dig råd om eldning och besked om vilka regler som gäller. Den kommunala räddningstjänsten eller länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud vid hög brandrisk. Detta meddelas i så fall i Sveriges Radio P4 samt på hudiksvall.se.

BRANDRISK Ute är en mobilapp som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och för att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär också ut mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android.

Elda inte i närheten av torr vegetation, ha alltid vatten i närheten när du eldar och du kan blöta ner marken runt brasan innan du tänder.

Tänkt på att endast grilla i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilda iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Läs mer!