Val 2018

Den 9 september är det val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige (regionfullmäktige). Du som har rätt att rösta i något av valen kommer att få ett röstkort i brevlådan några veckor före valet. På röstkortet står det vilka val du har rätt att rösta i och var du kan rösta på valdagen.