Extrem brandfara: Uppdaterad information 3 juni kl. 16.30
Rökutveckling på hygge i Friggesund

Räddningstjänsten är på väg till Holmberget/Lentjärnsberget vid Friggesund. Anledningen är rökutveckling på ett hygge där det för en tid sedan var en mindre skogsbrand.

- Vi vet ännu inte om det är den tidigare skogsbranden som tagit fart eller om det är något annat, säger räddningschef Mats Åberg.

Brandrisken betecknas som extrem just nu med anledning av det varma och torra vädret och Norrhälsinge räddningstjänst uppmanar till stor försiktighet med allt som kan orsaka brand.

Uppdaterad information 1 juni kl. 8.45

Räddningstjänsten uppmanar till stor försiktighet på grund av extrem brandrisk

- Brandrisken är extrem och minsta gnista kan snabbt antända ett stort område. Så sammanfattade räddningschef Mats Åberg läget när representanter för olika kommunala verksamheter samlades på torsdagseftermiddagen för att kontrollera planer och inventera resursbehov om en större skogsbrand skulle inträffa.

Brandrisken definieras av flera olika värden och Mats Åberg konstaterar att flera nu är högre än vid tidigare storbränder ibland annat Hassela och Västmanland. Räddningstjänsten följer utvecklingen noga och har löpande avstämning med Länsstyrelsen, andra myndigheter och länets kommuner.

- Det råder eldningsförbud och vi uppmanar till stor försiktighet med allt som kan orsaka brand till exempel genom gnistbildning, säger Mats Åberg.

Polisen har nära samarbete med räddningstjänst och kommun med anledning av den extrema brandrisken. Kommunpolis Johannes Persson deltog vid torsdagens möte.

-  All polisiär personal extra fokus på bränder och vi kommer att lagföra alla incidenter. 


 

Tidigare

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Gävleborgs län.

Eldningsförbudet gäller från och med 25 maj kl15.00 och tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilda iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd med länets räddningstjänster.

Läs mer om eldningsförbud