Hudiksvalls tågstation

Bra besked om satsningar på Ostkustbanan

Regeringen satsar 700 miljarder kronor på infrastruktur under perioden 2018-2029.

- Vi är mycket glada över beskedet om ytterligare investeringar i vår region, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Även om de här satsningarna inte sker i Hudiksvall så innebär det bättre kommunikationer för oss, både norrut och söderut. Det är satsningar som är viktiga för både näringslivets och samhällets behov och är ett steg på vägen mot vår vision om att vara 50 000 invånare år 2050.

Förutom tidigare beslut om dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Dingersjö beslutade regeringen för några dagar sedan om tidigareläggning av fyrspårsutbyggnad mellan Uppsala och Stockholm och dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle – Kringlan, vilket medför robustare och snabbare förbindelser. Pengar har också avsatts till nybyggnation av E 4 mellan Kongsberget – Gnarp, vilket förbättrar trafikeringen på ett olycksdrabbat avsnitt och ger snabbare och säkrare kommunikationer till Sundsvall.

- Även om vi gärna sett ytterligare någon etapputbyggnad av Ostkustbanan, är vi glada för alla förbättringar, säger Mikael Löthstam. På plussidan är också att Ostkustbanan omnämns som en brist i trafiksystemet, vilket vi tolkar som att fortsatt utbyggnad av fler etapper kommer att ske under nästa planperiod.