• Start
  • » Nyheter
  • » Kommunbygderåd som ska samla byalag, föreningar och andra aktörer 
testbild

Kommunbygderåd som ska samla byalag, föreningar och andra aktörer 

Publicerad den 18 juni 2018

Den 14 juni samlades ett 20-tal företrädare för olika utvecklingsgrupper i Hudiksvalls kommun samt representanter från Hela Sverige Ska Leva och länsbygderådet X-ing för att bilda ett kommunbygderåd i Hudiksvall. Bygderådet ska samla byalag, föreningar och andra aktörer utanför Hudiksvalls tätort, dels längs kusten, dels i inlandet. Bygderådet ska bland annat bli en remissinstans till kommunen och en resurs för bygdeutveckling.

Hudiksvalls kommun är positiv till ett kommunbygderåd, berättar avgående landsbygdsstrategen Olle Persson, som går i pension i sommar.

– Roligt att vi i sista stund får till stånd ett kommunbygderåd. Alla län har länsbygderåd, men kommunbygderåd är inte en självklarhet. För två år sedan var inte frågan mogen i Hudiksvall. Det är den nu, säger Olle.

Initiativet och inbjudan kom från Långvinds Byalag och Njutångers Hembygdsförening.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050