testbild

Kommunbygderåd som ska samla byalag, föreningar och andra aktörer 

Den 14 juni samlades ett 20-tal företrädare för olika utvecklingsgrupper i Hudiksvalls kommun samt representanter från Hela Sverige Ska Leva och länsbygderådet X-ing för att bilda ett kommunbygderåd i Hudiksvall. Bygderådet ska samla byalag, föreningar och andra aktörer utanför Hudiksvalls tätort, dels längs kusten, dels i inlandet. Bygderådet ska bland annat bli en remissinstans till kommunen och en resurs för bygdeutveckling.

Hudiksvalls kommun är positiv till ett kommunbygderåd, berättar avgående landsbygdsstrategen Olle Persson, som går i pension i sommar.

– Roligt att vi i sista stund får till stånd ett kommunbygderåd. Alla län har länsbygderåd, men kommunbygderåd är inte en självklarhet. För två år sedan var inte frågan mogen i Hudiksvall. Det är den nu, säger Olle.

Initiativet och inbjudan kom från Långvinds Byalag och Njutångers Hembygdsförening.