• Start
  • » Nyheter
  • » Preliminära siffror visar ökat kunskapsresultat för Hudiksvalls förskolor och skolor
Import

Preliminära siffror visar ökat kunskapsresultat för Hudiksvalls förskolor och skolor

Publicerad den 20 juni 2018

Preliminära uppgifter indikerar att resultaten inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ökat. De offentliga siffrorna från Skolverket kommer löpande under hösten men preliminära uppgifter pekar på en positiv utveckling inom samtliga verksamheter.

– Resultatet är ett kvitto på de ansträngningar som görs i våra förskolor och skolor. Även om siffrorna är preliminära visar de att medarbetarnas hårda arbete ger positiv effekt, säger verksamhetscheferna för förskolan, grund- och grundsärskolan samt gymnasiet och vuxenutbildningen.

Under läsåret har grundskolorna, och särskilt högstadieskolorna, arbetat med ett tydligt fokus på ökat resultat och de preliminära uppgifterna visar nu att ett ökat antal elever i årskurs 9 når kunskapsmålen.

– Vi är otroligt stolta över våra medarbetare. Vi vet vilket enormt arbete som ligger bakom siffrorna och det här är en lagseger som betyder mycket för oss. Det visar att vi är starka tillsammans, säger verksamhetscheferna.

Uppgifterna indikerar också att årskurs 6 höga kunskapsresultat håller i sig även i år. Siffrorna för förskolan visar också på ett bra resultat där även antalet sjukskrivningar minskar. Gymnasieskolan, som sedan tidigare har ett mycket gott resultat, ser ut att fortsätta förbättra kunskapsresultaten samtidigt som antalet sökande till Bromangymnasiet ökar. Även vuxenutbildningen visar på positiva resultat och utbudet av yrkesutbildningar kommer att vara fortsatt stort.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050