Hudiksvalls kommun är med och berättar om inkluderingsmetoden på ESF-rådets seminarium om universell utformning av arbetsplatser i Almedalen. Kom gärna och lyssna!

Svensk konkurrenskraft hotas av bristen på tillgång på personal. Arbetsgivare hittar inte den kompetens de söker. Alltför många människor står utanför arbetsliv och samhällsgemenskap. Hur kan universell utformning av verksamheter sätta fokus på strukturer och arbetsorganisation, både fysiskt och socialt, så att så många som möjligt ska kunna vara delaktiga och bidra i arbetslivet och välfärdsutvecklingen. Kan detta vara ett sätt att frigöra resurser som bidrar till att lösa matchningsproblematiken?

När: 4 juli, kl 15:30 – 17:30
Var: Wisby Strand, Congress & Events, Strandvägen 4, lokal Lojsta

Del 1, 15.30 – 16.30

Moderator: Anna Olin Kardell

Generaldirektör Lars Lööw inleder.

Medverkande:
Tre pågående projekt - universell utformning av arbetsplatser inom välfärdssektorn

SACO/SSR Universell utformning av arbetsplatser, UUA
Projektledare Dolores Kandelin-Mogard

SKL Breddad rekrytering/ Fler vägar in
Leif Klingensjö, sektionschef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL

Hudiksvalls kommun, Inkluderingsmetoden
Projektledare Per Iversen och Annika Bergman

Del 2 16.30 -17.30

Ett visionärt och lärande pass om framtida möjligheter. Du får chans att i dialog lyssna och själv delta med inspel hur vi bäst och klokast formar framtidens arbetsplats – en arbetsplats som genom flexibel utformning får tillgång till kompetens som efterfrågas, och där fler har möjlighet att vara med och bidra med sin kompetens utan individuell anpassning.

På sikt ett perspektivskifte och ett hållbart arbetsliv. Hur kan du och din organisation vara med i arbetet?

Medverkande:

  • Per-Olof Hedvall (professor, Certec LTH)
  • Mattias Elg (föreståndare Helix, LiU)
  • Markus Furuberg, SACO/SSR - projektägare till samverkansprojekt pilotprojektet Universell utformning av arbetsplatser tillsammans med Vasakronan, Ranstad, Företagshälsa och Funktionssätt Sverige

Ytterligare medverkande kommer att ansluta.

För mer information varm välkomna att ta kontakt med:

Emilia Liljefrost: 08-579 171 20, Emilia.Liljefrost@esf 
Marianne Öberg-Håkansson: 08-579 171 39, Marianne.Oberg-Håkansson@esf.se