Import

Hudiksvalls kommun satsar på kreativ studiemiljö

I Hudiksvalls kommun pågår just nu det innovativa utvecklingsprojektet Vässa skolan som utforskar, utvecklar och utmanar framtidens skolmiljö. I tre av kommunens skolor utvecklas nytänkande miljöer för att skapa en skola i världsklass där en kreativ studiemiljö stimulerar till lärande.

En av de tre skolorna som är med i projektet är den över 100 år gamla Östra skolan. Det är en högstadieskola som består av en äldre stenbyggnad med en klassisk planlösning där aulan är placerad i mitten. Vässa skolan kommer nu testa arbetsmetoder, teknik och möblering för att sedan analysera och utvärdera dem. De innovativa lösningar som fungerar bra kommer behållas medan andra skrotas och nya testas.

– Vässa skolan har påbörjat en renovering av lokalen för att inspirera till nya användningsområden och arbetssätt. Elever och lärare har fått tycka till om hur lokalen ska användas och har sedan fått se ritningen av förslaget som en 3D-visualisering via VR-glasögon, säger Ingela Käck Brolund, rektor på Östra skolan.

Ingela berättar vidare att deras mål är att skolans aula ska inspirera till olika former av pedagogisk verksamhet där exempelvis flera klasser och ämnen kan samarbeta.

– Vi vill också att vår aula ska vara öppen för olika former av aktiviteter för andra skolor och aktörer. Vi hoppas på stort intresse från skolor runt om i landet som har liknande utmaningar och att vår skola kan bli en förebild för andra.

Vässa skolan kommer att hjälpa lärare och elever
Emma Forsvik Hell är lärare på Östra skolan och tycker att projektet är jättebra.

– Det är spännande att arbeta i en innovativ skola. Projektet kan även hjälpa mig i mitt pedagogiska arbete och en kreativ stimulerande studiemiljö kan bidra till att eleverna lättare tar till sig kunskap, avslutar Emma.