Vackra blommor eller allvarligt miljöproblem?

Lupiner sprider sig snabbt och är ett hot mot biologisk mångfald. Hindra spridning genom att rycka upp dem med roten, slå med lie eller plocka bort dem som bukett. Lämna som brännbart på återvinningscentralen. Släng dem inte med trädgårdsavfallet i komposten eller i bruna kärlet för matavfall.

Påverkar ängsväxter och insekter

Lupinen sprider sig snabbt och fröna är mycket tåliga, de kan överleva i jorden upp till 50 år. Lupinerna binder kväve vilket innebär att förutsättningarna för andra ängsväxter, exempelvis blåklocka och prästkrage, försämras. Det skadar i sin tur även bin och andra insekter, då enbart en sorts blomma ger en kort säsong och insekterna får svårare att överleva.

Lupinen finns med på Naturvårdsverkets lista över arter som är invasiva i Sverige, men som ännu inte är EU-reglerade. Invasiva främmande arter (IAS) räknas globalt som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald.

Hur blir man av med lupiner?

Bekämpningen av lupiner är långsiktig, för de är envisa. Ryck upp dem med roten, slå med lie innan de sätter frö eller plocka dem som bukett. Lämna dem i säckar som brännbart på återvinningscentralen.

Det behövs markägarens tillstånd om du vill göra åtgärder på annans mark.

Källa