Beredskapsläge med anledning av den ihållande värmen

Med anledning av den ihållande värmen har Hudiksvalls kommun gått upp i beredskapsläge från kl 12 idag måndag.

- Det väderläge som vi nu har haft under lång tid med höga temperaturer i kombination med i stort sett ingen nederbörd innebär stora påfrestningar för många, säger kommunchef Bengt Friberg. Brandfaran är extrem, foderbristen ställer till det för många djurägare och för äldre personer kan värmen vara hälsovådlig.

Kommunen följer utvecklingen noga och har bland annat återkommande avstämningar med Länsstyrelsen.

Läs mer