Hudiksvalls kommun avslutar stabsläget och återgår till beredakapsläge

Länsstyrelsen meddelade i dag att bränderna i Ljusdal är under kontroll och väderprognoserna visar att de extrema temperaturerna nu återgår till mer normala. Vid morgonens stabsmöte i Hudiksvalls kommun beslutades därför att avsluta stabsläget men vara kvar i beredskapsläge tills vidare.

Det innebär att det inte längre hålls regelbundna möten men berörda verksamheter håller sig informerade om läget och vidtar de åtgärder som behövs.

- Vi följer utvecklingen inom olika områden och om behov uppstår kan vi snabbt återgå till stabsläge, säger kommunchef Bengt Friberg.

Även om läget när det gäller skogsbränderna äntligen ser bättre ut behöver Ljusdal även fortsättningsvis stöd från andra kommuner.

- Under den här veckan bidrar vi med personal inom bland annat räddningstjänst, transport och administration, säger Bengt Friberg. Vi levererar också matlådor till dem som jobbar med att bekämpa bränderna.

Stabsläge 2018-07-18

Hudiksvalls kommun befinner sig sedan i onsdags i stabsläge med anledning av den ihållande värmen och skogsbränderna runt om i landskapet.

- Vi har skickat personal och andra resurser till Ljusdal och har beredskap för att bidra med mer om det skulle behövas, säger kommunchef Bengt Friberg. Vi har kontinuerliga stabsuppdateringar och deltar i de dagliga samverkanskonferenserna som länsstyrelsen håller i .

De mindre bränder som tidigare i veckan pågick i Hudiksvalls kommun är tack och lov släckta men för att inte nya ska uppstå är det viktigt att alla känner till och följer eldningsförbudet.

- Vi har skickat ut information på engelska om eldningsförbudet till olika ställen där vi når personer från andra länder, till exempel turister, berättar Bengt Friberg. Länsstyrelsen har också lovat att ta fram information på flera språk som vi kan använda.

Delar som ingår i stabsarbetet

Skogsbränderna i Ljusdal

Räddningstjänst från hela landet bekämpar de omfattande skogsbränderna i Ljusdals kommun tillsammans med bland annat försvarsmakten. Röklukten känns även i Hudiksvall. Räddningstjänsten och SOS uppmanar allmänheten att inte larma på grund av detta.

Skärpt eldningsförbud

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt, generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med den 24 juli 2018 kl. 10.00.

Höga temperaturer

- Det väderläge som vi nu har haft under lång tid med höga temperaturer i kombination med i stort sett ingen nederbörd innebär stora påfrestningar för många, säger kommunchef Bengt Friberg. Brandfaran är extrem, foderbristen ställer till det för många djurägare och för äldre personer kan värmen vara hälsovådlig.

Risk för vattenbrist

Den ihållande värmen och långvariga bristen på regn gör att det finns risk för vattenbrist. Det är därför extra viktigt att hushålla med vatten.