Hudiksvalls kommun bistår Ljusdal med resurser

Under dagen har Hudiksvalls kommun haft en stabsgenomgång med anledning av den ihållande värmen. Under mötet kartlades även hur vi på bästa sätt kan bistå Ljusdal med resurser.

- Vi har ett fokus på att stödja Ljusdalsområdet så mycket som det bara går, med de resurser som vi har. Dels personal från Räddningstjänsten som är där. Men det finns även andra behov också som handlar om service, mathållning och mycket annat och där är vi med och bistår. Vi har även administrativ personal på plats, säger Bengt Friberg kommunchef i Hudiksvall.