Är du i behov av magert ängshö?

Hudiksvalls kommun sköter en slåtteräng i Håsta, Hudiksvall om ca 1,5 ha (under kraftledningen bakom räddningstjänsten). Den slås med minislåtterbalk en gång per år när ängsväxterna blommat ut. Om du har behov av magert ängshö med diverse örter och gräs har du möjlighet att hämta vid ängen efter slåtter.

Vid intresse kontakta: