Social samvaro

Vill du hjälpa en medmänniska?

Publicerad den 7 augusti 2018

Vi söker gode män och förvaltare till medmänniskor med hjälpbehov. Du behöver ingen speciell utbildning, men bör ha goda kunskaper i vardagsekonomi, om hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande.

Den 29 augusti har kommunen en informationsträff för dig som är intresserad av att bli god man. Du kan självklart komma på träffen utan att förbinda dig till något uppdrag.

När är träffen?

29 augusti kl.17-18, A-salen, plan 4, Trädgårdsgatan 4.

Har du frågor?

Kontakta vår överförmyndarenhet.

Läs mer om uppdraget som god man eller förvaltare:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050