Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige sker den 9 september 2018. Vallokalerna kommer att ha öppet för röstning mellan kl 08.00 – 20.00. Vilken vallokal Du ska rösta i framgår av Ditt röstkort, som Du får hem i Din brevlåda. Ta med röstkort och giltig id-handling!

Förtidsröstning

Du kan rösta i förtid under tiden 22 augusti - 9 september. Du ska ha med giltig id-handling och röstkort. Du kan rösta i förtid i Din egen kommun eller i en annan kommun. I Hudiksvalls kommun kommer du att kunna förtidsrösta i Hudiksvall, Delsbo och Iggesund.

Rösta med bud/lantbrevbärare eller ambulerande röstmottagare

Läs mer om hur det går till på

Undrar du över något kan du kontakta Hudiksvalls kommun tel. 0650-19 000.