Regionalt eldningsförbud upphör

Länsstyrelsen upphäver tidigare beslut om eldningsförbud från kl. 16.00 måndagen den 13 augusti 2018.

Brandriskprognosen sjunker i flera delar av länet. I samråd med länets räddningstjänster bedömer länsstyrelsen därför att eldningsförbudet kan upphävas. Eldningsförbud kan, om det är nödvändigt, fortsatt föreskrivas av respektive kommun. För information om eventuellt kommunalt beslut i vår kommun, avseende eldningsförbud håll dig uppdaterad via hudiksvall.se och vår Facebooksida.

Uppmaning till fortsatt försiktighet

Invånarna och alla gäster i länet uppmanas dock vara fortsatt försiktiga vid vistelse i skog och mark eftersom det fortfarande är torrt, trots det regn som fallit de senaste dagarna. Speciell försiktighet ska iakttas vid de ”lyskvällar” som brukas anordnas i slutet av augusti. Du kan fortsatt hålla dig informerad om brandrisken där du befinner dig via SMHI:s brandriskprognoser, Dinsäkerhet.se och appen BRANDRISK ute.