Val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september

Länsstyrelsens slutliga sammanräkning av rösterna inom Gävleborgs län påbörjas måndagen den 10 september klockan 09.00. Riksdagsvalet räknas först och landstingsvalet räknas sist.

Plats för sammanräkningen, som är offentlig, är länsstyrelsens lokaler vid Borgmästarplan i Gävle.

Länsstyrelsen Gävleborg