social samvaro

Vill du hjälpa en medmänniska?

Publicerad den 3 september 2018

Vi söker gode män och förvaltare till medmänniskor med hjälpbehov. Du behöver ingen speciell utbildning, men bör ha goda kunskaper i vardagsekonomi, om hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande. Kommunen har snart en informationsträff för dig som är intresserad av att bli god man. Du kan självklart komma på träffen utan att förbinda dig till något uppdrag.

När är träffen?

25 september kl.15-16, A-salen, plan 4, Trädgårdsgatan 4.

Anmälan till

senast den 21/9.

Har du frågor?

Kontakta vår överförmyndarenhet:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050