Samlat grepp kring utvecklingen av Sörforsa

Kommunstyrelsens planutskott vill ta ett samlat grepp kring utvecklingen av centrum i Sörforsa. I det ingår att bygga bostäder, satsa på miljön invid 47:an och permanenta busshållplatsen i nuvarande läge.

Sedan tidigare har Hudiksvallsbostäder fått i uppdrag att bygga bland annat trygghetsbostäder på ledig, kommunal mark i Sörforsa. Nu ska det undersökas om byggnationerna kan ske mer centralt, mitt emot livsmedelsbutiken.

Planutskottet vill också att kommunstyrelsen beslutar att permanenta läget för busshållplatsen på Forsavägen. Tre olika alternativ har studerats där förslaget från förvaltningen är att fortsätta med hållplatsen i nuvarande läge.

- Jag tror inte att vi kommer att hitta någon placering av hållplatsen som alla gillar. När jag möter Forsabor vill de att vi går från ord till handling. Nu ser vi till att det händer, att det byggs bostäder och i övrigt görs satsningar i Forsa centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S).

Planutskottet har också diskuterat frågan om att kommunen kan samla ytterligare aktiviteter för lek och rekreation invid den så kallade 47:an samtidigt som området kan få en mer inbjudande entré och uppsnyggad parkmiljö.

Läs mer

Här hittar du en sammanfattning av planutskottets diskussion om utveckling av Sörforsa centrum: