Grönt ljus för fiberutbyggnad i Forsa med omnejd

Hudiksvalls Kommuns ansökan om stöd för fiberanslutning i områdena Norrhoga, Sivik-Fläcka, Sunnanbäck och Ölsund har beviljats av både Jordbruksverket och Tillväxtverket. Detta innebär att projektet nu går in i en ny fas för att kunna påbörja grävning och installation redan under 2019.

Det känns väldigt bra att vi nu kan ta nästa steg och gå ut med en upphandling för att hitta den lämpligaste entreprenören för projektet. Vi vet att det är många som har väntat länge på sin fiberanslutning och vi kommer göra allt vi kan för att påskynda arbetsprocessen för att kunna leverera våra tjänster till de boende så snart som möjligt, säger Bia Larsson, VD på Fiberstaden.

När upphandlingen är avslutad och en entreprenör är utsedd, tas en tidsplan fram för respektive område. När tidsplanen är klar söks de nödvändiga tillstånden och grävningen sätts igång.

Det har varit många turer kring andelen tecknade avtal i detta projekt, men vi ser det här som en nödvändig samhällsnytta. I och med att vissa av områdena blir utan telefoni i oktober på grund av Telias avveckling av kopparnätet, har vi påskyndat processen och beslutat att starta projektet tidigare än planerat, avslutar Bia Larsson.

Kostnaden för fiberanslutningen ligger på 16 000 kr inkl. moms för dem som tecknar avtal under projekttiden. För dem som beställer i efterhand blir kostnaden 25 000 kr inkl. moms.