Lekskulptur tas bort

Margot Öjemarks lekskulptur Babbeliba tas bort från Västra Skolans skolgård.

-Babbeliba har varit en populär lekskulptur för barnen i många år, säger kultur- och fritidsförvaltningens chef Anna Lindqvist. Men det har under årens lopp visat sig att både barn och personal riskerar att komma till skada vid lek i skulpturen.

Efter att konstverket uppfördes har säkerhetskraven på lekplatser skärpts. Vid en säkerhetskontroll av lekplatsen i maj bedömde en auktoriserad besiktningsman att skulpturen innebär en personskaderisk som måste åtgärdas omgående. Problemen kan inte kan åtgärdas utan så stora ingrepp att konstverket förvanskas. Därför har kultur- och fritidsförvaltningens chef beslutat att ta bort lekskulpturen.

- Ur konstnärlig synpunkt är det naturligtvis tråkigt att ta bort Babbeliba, säger Anna Lindqvist. Men eftersom den utgör en säkerhetsrisk finns det inget alternativ.