Lekskulptur tas bort

Publicerad den 14 september 2018

Margot Öjemarks lekskulptur Babbeliba tas bort från Västra Skolans skolgård.

-Babbeliba har varit en populär lekskulptur för barnen i många år, säger kultur- och fritidsförvaltningens chef Anna Lindqvist. Men det har under årens lopp visat sig att både barn och personal riskerar att komma till skada vid lek i skulpturen.

Efter att konstverket uppfördes har säkerhetskraven på lekplatser skärpts. Vid en säkerhetskontroll av lekplatsen i maj bedömde en auktoriserad besiktningsman att skulpturen innebär en personskaderisk som måste åtgärdas omgående. Problemen kan inte kan åtgärdas utan så stora ingrepp att konstverket förvanskas. Därför har kultur- och fritidsförvaltningens chef beslutat att ta bort lekskulpturen.

- Ur konstnärlig synpunkt är det naturligtvis tråkigt att ta bort Babbeliba, säger Anna Lindqvist. Men eftersom den utgör en säkerhetsrisk finns det inget alternativ.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050