Internationellt seminarium om dammutrivning pågår just nu i Hudiksvall

To be or not to be...removed! Hudiksvalls kommun anordnar tillsammans med tre andra organisationer ett internationellt seminarium om dammutrivning 24-26 september på Kulturhuset i Hudiksvall. Seminariet är fullbokat med människor från cirka 25 nationer, exempelvis Kina, Taiwan, Irak och USA.

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande, inledde seminariet igår som fortsätter med ett fullspäckat program med flera intressanta talare från olika delar av världen.

Johan Andreasson, fiskevårdssamordnare Hudiksvalls kommun, kommer att prata om dammutrivningen i Nianån och Gnarpsån samt visa filmen ”Många Bäckar små”. Man kommer också att göra en utflykt till Gnarpsån och Nianån med anledning av dammutrivningen där.

Herman Wanningen från WFMF berättar om vikten av öppna vattendrag där fiskar får simma fritt och hur dammar är barriärer för fiskar. Man vill med detta seminarium skapa medvetenhet och kunskap om hur man river dammar och förbättrar vattenkvalitén för fiskar. Så man organiserar dessa seminarier på olika platser i Europa och nu har turen kommit till Hudiksvall. Flera experter från hela världen är på plats dessa dagar och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.