Brand i förskola i Sörforsa. Uppdaterad information 3/10 kl.17.30

Uppdaterad information 3/10 kl.17.30

Här finns frågor och svar om händelsen. Vi uppdaterar den sidan löpande allteftersom vi har svar på inkomna frågor.

Uppdaterad information 1/10 kl.16.00

Kommunens krisledning har precis avslutat ett möte.

Vi har pratat om hur föräldrar och barn tas om hand samt om praktiska lösningar gällande verksamheten, säger Bengt Friberg kommunchef.

Hör verksamhetschef Annika Gabrielsson och Förskolechef Ewa Bydell om hur barn och föräldrar möts.

Uppdaterad information kl 20.30

Det kommer att bli ett föräldramöte i morgon måndag kl 18.30 i Lunds skolas matsal. Då vet vi förhoppningsvis mer om planeringen framåt.

Uppdaterad information kl 19.45

Hela förskolan kommer att vara stängd under 3 dagar. Det innebär att du som vårdnadshavare behöver hitta en annan lösning för tillsyn av ditt barn under dessa dagar.

- Kommunens krisorganisation är aktiverad och vi jobbar för fullt med att planera för att få igång verksamheten så fort som möjligt, säger kommunchef Bengt Friberg. Just nu är fokus på att hitta ersättningslokaler.

Det brinner i Hasselbackens förskola i Sörforsa. Räddningstjänsten är på plats.

Vi uppdaterar informationen så snart vi vet mer.