• Start
  • » Nyheter
  • » Projekt stöttar ungas engagemang i föreningslivet

Från vänster:Hanif Nazari, Ruholla Malekzadeh och Hamsa Hassan har startat en förening.

Projekt stöttar ungas engagemang i föreningslivet

Publicerad den 10 oktober 2018

Unga Kan och Vill! Är ett projekt som bedrivs av Vi Unga Gävleborg som syftar till att stärkas ungdomars engagemang i Hudiksvalls kommun.

I onsdags var projektledare Johan Hedberg på en nätverksträff med bygdegårdar i Hudiksvalls kommun tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

- Vi pratade om ungas engagemang samt sätt att engagera unga i bygdegårdarnas verksamheter. Många bra idéer fördes fram och togs emot, säger Johan.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050