Från vänster:Hanif Nazari, Ruholla Malekzadeh och Hamsa Hassan har startat en förening.

Projekt stöttar ungas engagemang i föreningslivet

Unga Kan och Vill! Är ett projekt som bedrivs av Vi Unga Gävleborg som syftar till att stärkas ungdomars engagemang i Hudiksvalls kommun.

I onsdags var projektledare Johan Hedberg på en nätverksträff med bygdegårdar i Hudiksvalls kommun tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

- Vi pratade om ungas engagemang samt sätt att engagera unga i bygdegårdarnas verksamheter. Många bra idéer fördes fram och togs emot, säger Johan.