Undervisningsmaterial om klimatförändringarna 

Ett undervisningsmaterial för åk 7–9 och gymnasiet har tagits fram vilket handlar om klimatförändringarna och hur de påverkar vårt län. Materialet är uppdelat i två rapporter, en huvudrapport för elever och en lärarhandledning, och kommer att levereras i tryckt form i mindre upplaga till alla kommuner under hösten.

Materialet är framtaget av Länsstyrelsen Gävleborg i samarbete med Hudiksvalls kommun, Sandvikens kommun, Gävle kommun, Gävle Energi och Region Gävleborg.

Publikationerna finns digitalt och kan laddas ner hos Länsstyrelsen Gävleborg.

Läs mer på Länsstyrelsen webbplats