ÄLM – ÄmnesLedare i Matematik.

Unikt arbete för att stärka eleverna i matematik

Grundskolorna i Hudiksvalls kommun har genom ÄLM (ÄmnesLedare i Matematik) hittat ett sätt att arbeta gemensamt för att stärka eleverna i matematik. ÄLM innebär att utvalda lärare i matematik träffas i ett nätverk för att ta del av aktuell forskning, utbyta kunskaper och diskutera aktuella frågor. ÄLM är också, tillsammans med rektorn, en del i utvecklingen av matematikundervisningen på respektive skola.

ÄLM byggdes upp av Johan Sidenvall, lektor i matematik, och Sofia Timan, ansvarig för nätverket, och har som mål att:

  • Förbättra undervisningen
  • Höja resultaten
  • Förbättra fortbildningen
  • Förvalta och skapa utvecklingsprocesser
  • Underlätta rektors arbete

Uppmärksammandes av Skolverket

Under hösten besökte Margareta Oscarsson och Sanna Wettergren, båda undervisningsråd i matematik på Skolverket, Hudiksvall för att få veta mer om ÄLM och deras arbete.

– Det har varit en innehållsrik och intressant dag i Hudiksvall och det är värdefullt för oss på Skolverket att få ta del av hur våra insatser tas emot och utvecklas hos huvudmännen, säger Margareta Oscarsson.

Sofia Timan hoppas nu att kunskap om arbetet med ÄLM i kommunen gör att vi får stöd för att kunna utveckla arbetet vidare.

– Efter mötet med Skolverket har vi förstått att det vi skapar tillsammans med våra ÄLM är unikt. Visst inser vi att vi har något riktigt värdefullt och bra på spåren. Nu vet vi också att vårt arbete ligger i framkant och att det på olika sätt kommer att följas och stödjas av Skolverket, säger Sofia.

Vilka effekter kan vi se av ÄLM?

De flesta av våra grundskolor har idag en ämnesledare i matematik och nätverket, som nu har gått in på sitt tredje år, har arbetat fram en struktur som ger stöd åt matematikarbetet på de olika skolorna.

Effekterna av ÄLM ses främst i hur skolorna gör analyser nu jämfört med tidigare. Elevers resultat är den viktigaste effekten, men det behövs också verktyg för utvärdering för att kunna förändra och utveckla undervisningen. Genom en ökad systematik i analys, planering och dokumentation har skolorna idag ett annat stöd än tidigare.

– ÄLM kommer att fortsätta i den form som byggts upp. Ett systematiskt kvalitetsarbete behöver byggas över tid för att analys, planering och arbete ska landa i en bra cykel som utvecklas och förbättras. Aktuell forskning, beprövad erfarenhet och stöd för arbetet på skolorna är i fokus, men även ett ökat samarbete med rektorer och förvaltning. Tillsammans blir det ännu bättre, säger Sofia.

Idag är Johan Sidenvall tjänstledig från sin lektorstjänst för att doktorera via Umeå Universitet där han undersöker om och hur undervisning där eleverna konstruerar egna lösningsresonemang för matematikuppgifter kan leda till effektivare lärande. Tack vare den forskning Johan genomför och hans medverkan i nätverket har ÄLM en direkt koppling mot forskning.