Stiftelse sponsrar arbete mot våldsbejakande extremism bland unga i Hudiksvalls kommun

Stiftelsen Ernst & Carl Tryggers fond går in med pengar för att bidra i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism bland unga i Hudiksvalls kommun. Bidraget kommer att användas för att genomföra olika aktiviteter som teater, föreläsning och workshop. Den första aktiviteten är en föreläsning som vänder sig till eleverna i årskurs 8 och 9 och deras lärare.

Styrelsen för fonden tycker det är viktigt att medverka i sådana här arrangemang. Ulf Carlsson, verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan i kommunen anser att det är ett viktigt uppdrag för skolan att stå för mänskliga värden och alla människors lika värde.

- Grundskolan är en skola för alla och vi vet att olikheter berikar verksamheten på många olika sätt. Satsningen ger skolorna ett väldigt bra tillfälle att fördjupa sig i frågorna om våldsbejakande extremism och vi hoppas att dessa kunskaper leder till ökad förståelse, empati och medmänsklighet. Under veckan arrangeras teater, workshops och föreläsningar för elever och personal. Det ser vi fram emot och de pengar som satsas är en god investering för framtiden, säger Ulf Carlsson.