HD upphäver hovrättens beslut att avvisa kommunens begäran om prövningstillstånd

I december 2017 begärde Hudiksvalls kommun att Högsta domstolen upphäver hovrättens beslut att avvisa kommunens begäran om prövningstillstånd för att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut i ärendet om förorening av brunnar i Idenors-Hamre. I dag kom beslutet att Högsta domstolen återför ärendet till Mark- och miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.

- Eftersom anledningen till att kommunens begäran om prövningstillstånd avvisades var ett formfel känns det bra att Högsta domstolen håller med oss i vår argumentation och återför ärendet till Mark- och miljööverdomstolen, säger kommunchef Bengt Friberg.

Anledningen till att kommunen drivit frågan är att man anser att det behövs en prejudicerande dom i en så principiellt viktig fråga. Mark- och miljööverdomstolen tog alltså inte ställning till själva sakfrågan när man kom med det beslut som nu är upphävt.

- Nu kommer vi först att läsa domslutet och motiveringen, säger Bengt Friberg. Sedan får vi avvakta Mark- och miljööverdomstolens besked om hur de tänker gå vidare.

Utdragen process

Parallellt pågår en annan process med anledning av att Miljö- och räddningsnämnden tidigare beslutat om åtgärder för att rena de tre förorenade brunnarna. Det beslutet blev överklagat till Länsstyrelsen. I och med det kunde kommunen inte sätta igång med de planerade åtgärderna. Länsstyrelsen har gett miljö- och räddningsnämnden rätt i beslutet om att göra åtgärder men även detta har överklagats. Läget är nu att kommunen inväntar resultatet av även denna överklagan.

- Jag har full förståelse för att det är svårt att följa alla juridiska turer och att de boende i Hamre tycker att det är en jobbig och utdragen situation, säger Bengt Friberg.