Internutredning visar brister i handläggning av bygge på Varvet

Åsikterna har varit många om bygget av de lokaler där Folktandvårdens håller till på Varvet. Nu har en utredning av handläggningen av ärendet gjorts inom ramen för uppsiktsplikten. Utredningen har fokuserat på lagligheten i besluten och inte lämpligheten av att bygga en byggnad av den här karaktären i den speciella miljö som Varvet utgör.

- Med tanke på de diskussioner som varit kring bygget av Folktandvården har det funnits skäl att klargöra gången i ärendet och se vilka lärdomar vi kan dra, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen har i uppdrag av kommunfullmäktige att regelbundet följa upp nämndernas verksamhet.

- Internutredningen visar att det finns brister både i handläggning och dokumentation, säger Mikael Löthstam.

Byggnadsnämnden kommer nu att titta över sina rutiner och sedan återkomma med en rapport till kommunstyrelsen.

- Utredningen har visat på förbättringsområden vilket är bra, säger byggnadsnämndens ordförande Olle Borgström. Vi jobbar redan med att kvalitetssäkra våra processer och det här hjälper oss vidare i förbättringsarbetet.