Fokus på jämställdhet i förskolan

- Jämställdhet är egentlgen inte krångligt. Det handlar inte om att behandla alla barn lika utan om att ge alla samma möjligheter.

Det säger förskolepedagogen Lotta Ericsson som berättar om jämställdhetsarbetet i våra förskolor i den här filmen.

För att ge alla barn möjlighet att utvecklas, utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller, har förskolan i uppdrag att arbeta med jämställdhet. Nu har förskolorna i Hudiksvalls kommun tagit fram en handlingsplan för att ge pedagogerna förutsättningar för att bli ännu bättre i jämställdhetsarbetet.