Import

Hudiksvalls skolor klättrar i ranking

I SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) årliga jämförelse av grundskolor klättrar i år Hudiksvall 112 placeringar från plats 251 till 139 av totalt 290 kommuner.

- Grundskolorna har arbetat fokuserat för att höja kunskapsresultaten och det är ett långsiktigt arbete som nu har gett resultat, säger Gerd Olsson, lärandenämndens ordförande. Vi har haft en lågstadiesatsning sen 2015, både genom kommunala medel och via statsbidrag. Det har anställts fler pedagoger och även satsats på till exempel rastaktiviteter. En bra dialog mellan nämnd och chefer är en annan framgångsfaktor.

Det är ett ökat kunskapsresultat för årskurs 9 i kombination med fortsatt väldigt höga kunskapsresultat för årskurs 6 gör att Hudiksvalls grundskolor klättrar på listan.

Vi kan se att årskurs 6 höga kunskapsresultat håller i sig genom högstadiet vilket gör att eleverna också når höga kunskapsresultat i årskurs 9, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grund- och grundsärskolan. Många elever, lärare och rektorer tillsammans med andra yrkesgrupper inom grundskolan har arbetat målinriktat och framgångsrikt med att lyfta elevernas kunskapsresultat. Det ger våra elever bättre möjligheter att välja gymnasieutbildningar och därmed större möjligheter att påverka sin framtid positivt. Höga kunskapsresultat är en friskfaktor för eleverna.

I SKL:s Öppna jämförelser jämförs information om kvalitet, resultat och kostnader mellan olika skolor och olika kommuner.

Mer information och resultat hittar du på SKLs sida om Öppna jämförelser grundskola: