Import

Ny avgift för förskola och fritidshem

Från 1 januari 2019 höjs avgiften för förskola och fritidshem för dig om betalar maxtaxa. Höjningen beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa.

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst. Det finns ett tak för hur hög avgiften får vara, så kallad maxtaxa. Det nya inkomsttaket höjs 2019 till 47 490 kronor per månad. Det innebär att de familjer som har en bruttoinkomst på 47 490 kronor eller mer får en ny avgift.