• Start
  • » Nyheter
  • » Ny avgift för förskola och fritidshem
Import

Ny avgift för förskola och fritidshem

Publicerad den 11 december 2018

Från 1 januari 2019 höjs avgiften för förskola och fritidshem för dig om betalar maxtaxa. Höjningen beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa.

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst. Det finns ett tak för hur hög avgiften får vara, så kallad maxtaxa. Det nya inkomsttaket höjs 2019 till 47 490 kronor per månad. Det innebär att de familjer som har en bruttoinkomst på 47 490 kronor eller mer får en ny avgift.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050