• Start
  • » Nyheter
  • » Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i Hamreärendet

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i Hamreärendet

Publicerad den 30 januari 2019

Nu är det klart att mark- och miljööverdomstolen tar upp ärendet om förorening av brunnar i Idenors-Hamre. Detta efter att Högsta domstolen gav Hudiksvalls kommun rätt i sin överklagan om domvilla.

- Eftersom anledningen till att kommunens begäran om prövningstillstånd avvisades var ett formfel känns det bra att Högsta domstolen håller med oss i vår argumentation, säger kommunchef Bengt Friberg.

Hudiksvalls kommuns förhoppning är att ärendet nu får ett snabbt avgörande i Mark- och miljööverdomstolen.

- Det känns bra att ärendet kan bli slutligt avgjort eftersom det är en så principiellt viktig fråga för räddningstjänsten i hela Sverige, säger kommunchef Bengt Friberg. Men jag har full förståelse för att de boende i Hamre tycker att det är en jobbig och utdragen situation.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050