• Start
  • » Nyheter
  • » Barn och personal på två förskoleavdelningar vaccineras mot Hepatit A

Barn och personal på två förskoleavdelningar vaccineras mot Hepatit A

Publicerad den 31 januari 2019

Ett barn på Stömne förskola i Delsbo har diagnostiserats med hepatit A. Det finns i nuläget ingenting som pekar på att barnet smittats på förskolan.

Som säkerhetsåtgärd kommer barn och personal på de två småbarnsavdelningarna att vaccineras i morgon fredag.

- Det finns ett bra vaccin mot hepatit A som kan ges de närmaste veckorna efter det att smitta skett, säger Ingegerd Hökeberg, biträdande smittskyddsläkare Region Gävleborg. Vi vill därför erbjuda barnen i de två småbarnsgrupperna vaccination mot hepatit A för att förhindra fortsatt smittspridning.

Hepatit A är en virussjukdom som sprids med infekterad mat och vatten. Små barn blir nästan aldrig sjuka av hepatit A medan vuxna kan få mer uttalade symtom i form av gulsot.

Vill du läsa mer om Hepatit A eller har du frågor?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050