Havsläge Hudik – vad händer?

Publicerad den 12 mars 2019

Det vi gör nu är att riva de kvarvarande byggnaderna på Kajen. Vi håller också på att färdigställa ett förordningsunderlag för nästa etapp som handlar om att bygga ledningar och gator. Det kommer förhoppningsvis ut på förfrågan inom ett par veckor, och då ser vi fram emot att få anbud från entreprenörer. Detaljplanen har vi inte hört något nytt om, men den är överklagad och ligger hos Mark- och miljödomstolen i Östersund. De har fram till maj på sig med att komma med ett besked, men förhoppningsvis får vi ett besked tidigare.

En annan sak som händer är att vi kommer att påbörja saneringen av de rester som är kvar av bussgaraget som tidigare stod här på Kattvikskajen. Det innebär att vi delvis får flytta pendlarparkeringen till den nyanlagda pendlarparkeringen intill järnvägen. Det kommer att bli lite flytt med bilar fram och tillbaka men vi hoppas att alla står ut med det då det kommer att bli jättebra när det är klart.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050