• Start
  • » Nyheter
  • » Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan om skyddsjakt på skarv
Ö vatten

Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan om skyddsjakt på skarv

Publicerad den 13 maj 2019

Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan om dispens från artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser. Det innebär att kommunen inte får bedriva skyddsjakt på skarv på Kastellholmen.

Länsstyrelsen gör bedömningen att det som framkommer i ansökan inte uppfyller de krav med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller för att förhindra allvarlig skada som anges i jaktförordningen.

- Det är väldigt olyckligt att länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan och vi tittar nu på om vi ska överklaga beslutet, säger kommundirektör Bengt Friberg. Skarvarna och den lukt de sprider innebär en stor olägenhet ute på Kastellholmen och även in mot land.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050