Uppdaterad information 2019-06-18 kl 17: Trygghetstelefonin fungerar igen

Telefoniproblemen hos Tele 2 är nu lösta. I och med det fungerar kommunens trygghetstelefoni som den ska igen.

- Vad vi vet har våra rutiner fungerat och ingen har kommit till skada, säger Rigmor Fahlberg som är biträdande verksamhetschef inom äldreomsorgen.

Tidigare information:

Det är telefoniproblem hos Tele2 just nu vilket drabbar flera kunder i hela landet. Tele2:s kunder har även problem att nå nödnumret 112.

- Vi har precis avslutat ett möte där vi stämt av hur detta påverkar kommunens verksamhet, säger kommundirektör Bengt Friberg. Trygghetstelefonin och tillsynen under natten via trygghetskamera berörs. Därför vi har säkrat upp våra rutiner.

De provlarm som äldreomsorgen har gjort visar att larmen kommer fram men det är svårt att ringa tillbaka till den som larmat. Åtgärden är då att göra ett fysiskt besök. Den rutinen gäller också om tillsynen via trygghetskamera inte fungerar. Där det bedöms behövas sätter äldreomsorgen också in extra tillsyn.

- Vi följer utvecklingen och får bland annat kontinuerliga uppdateringar från våra leverantörer, säger Bengt Friberg.