Import

Skolstart höstterminen 2019

Publicerad den 25 juli 2019

Välkommen till ett nytt läsår!

Skolstartstider 2019

Skola

Datum

Tid

Björkbergsskolan

19 augusti

08.00

Ede skola

19 augusti

08.10

Edsta skola

19 augusti

08.20

Enångers skola

19 augusti

08.00

Friggesunds skola

19 augusti

07.50

Håsta skola

19 augusti

08.00

Idenors skola

19 augusti

08.45

Iggesunds skola

19 augusti

08.00

Lunds skola

19 augusti

08.10

Läroverket

19 augusti

08.00

Malsta skola

19 augusti

08.20

Njutångers skola

19 augusti

08.15

Näsvikens skola

19 augusti

08.30

Sandvalla skola

19 augusti

08.00

Skolbyn

19 augusti

08.00

Västra skolan/
Grundsärskolan

19 augusti

08.00

Östra skolan/

Östra grundsärskolan

19 augusti

08.00

 

Bromangymnasiet

Skolskjutsar

Vi kommer att skicka ut information under vecka 32-33 om skolskjutsar som går med beställningstrafik. Tidtabellen gäller turen på morgonen. Hemresa från skolan sker tidigast 10 min efter skolans slut. Du som ska åka med linjetrafik får själv kontrollera avgångstider från din hållplats.

För att resa med linjetrafik krävs giltigt skolkort/skolbiljett från första skoldagen. Du som ska resa med linjetrafik för första gången kommer att få ditt skolkort hemskickat innan skolstart eller utdelat av skolan under första veckan. Har du beviljats skolkort tidigare läsår och ska fortsätta resa med detta kommer det gamla kortet att återladdas med ny "biljett". Skolkortet gäller tillsvidare och du ska därför behålla ditt kort inför kommande läsår.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050