man fiskar

Nya fiskeregler från 1 september

Publicerad den 19 augusti 2019

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya fiskeregler, från 1 september, längs kuststräckan från Västernorrland- till norra Uppsala län för att stärka kustnära bestånd.

Varför ändras reglerna?

Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda.

Vad innebär det?

De nya reglerna innebär i korthet att fiske med nät begränsas på grundare vatten än tre meter under delar av året samt att den befintliga höstfredningen på samtliga vattendjup utökas till att gälla även Västernorrlands län. Dessutom införs minimimått, maximimått och fångstbegränsningar för fiske med handredskap efter gädda, gös och öring.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050