• Start
  • » Nyheter
  • » Hudiksvalls skolor får forskningsanslag för att utveckla matematikundervisningen
Import

Hudiksvalls skolor får forskningsanslag för att utveckla matematikundervisningen

Publicerad den 31 oktober 2019

Hudiksvalls kommun har tillsammans med Umeå kommun och Umeå universitet beviljats forsknings- och utvecklingsmedel från Skolforskningsinstitutet för att utveckla matematikundervisningen.

Matematikundervisning bygger idag till stor del på att eleven härmar formler och lösningsmetoder utan att ges större förståelse för varför. Sedan augusti i år pågår ett forsknings- och utvecklingsarbete på några av våra skolor för att se om och hur utantillinlärning kan ersättas av undervisning där fokus istället ligger på att eleven löser problem med sina egna resonemang.

Tack vare pengarna får nu lärarna en unik möjlighet att avsätta tid till att utveckla och testa detta sätt att undervisa matematik.

– Jag hoppas och tror att det här leder till en förbättrad undervisning. Dels genom att lärarna bidrar med sin kunskap om hur lärande och undervisning sker idag och dels genom att lärarna får förutsättningar för att utveckla sin undervisning med stöd av forskare, säger Johan Sidenvall, lektor i matematik på lärandeförvaltningen.

Att skolor och universitet samarbetar i projekt för att utveckla undervisning är ovanligt. Konkurrensen bland de sökande var också hård och Hudiksvall var ett av fyra beviljade projekt av totalt 74 ansökningar.

– Jag är mycket glad över att våra skolor får möjlighet att utveckla sin matematikundervisning med hjälp av forskare och vetenskapliga metoder samtidigt som Umeå universitet får möjlighet att stödja och undersöka processen. Det ligger helt i linje med vår verksamhetsidé att med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära, säger Ingela Rauhala, skolchef på lärandeförvaltningen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050