Import

Ny avgift för förskola och fritidshem

Från 1 januari 2020 höjs inkomsttaket för maxtaxan inom förskola och fritidshem till 49 280 kronor. Avgiften för förskola och fritidshem baseras på familjens bruttoinkomst. Det innebär att de familjer som har en bruttoinkomst på 49 280 kronor eller mer får en ny avgift. Höjningen beror på att Skolverket höjer inkomsttaket för maxtaxa.