Bli god man.

Vill du hjälpa en medmänniska?

Publicerad den 20 januari 2020

Vi söker gode män och förvaltare till medmänniskor med hjälpbehov. Du behöver ingen speciell utbildning, men bör ha goda kunskaper i vardagsekonomi, om hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande.

Den 31 januari har vi en informationsträff för dig som är intresserad av att bli god man. Du kan självklart komma på träffen utan att förbinda dig till något uppdrag.

När är träffen?

31 januari kl.13, A-salen, plan 4, Trädgårdsgatan 4.

Anmälan

Anmälan är öppen till den 28 januari.

Jag är intresserad av att delta på informationsträffen om att bli god man * (obligatorisk)
Jag är intresserad av att delta på informationsträffen om att bli god man

Jag vill bli bjuden på fika: * (obligatorisk)
Jag vill bli bjuden på fika:

Har du frågor?

Kontakta vår överförmyndarenhet.

Läs mer om uppdraget som god man eller förvaltare:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050