• Start
  • » Nyheter
  • » Intern utredning av Iggesunds skolas arbete med trygghet och studiero

Intern utredning av Iggesunds skolas arbete med trygghet och studiero

Publicerad den 9 mars 2020

Under hösten har det i perioder varit oroligt bland eleverna på Iggesunds skola. Flera anmälningar om kränkningar utreds av Barn- och elevombudsmannen och av Skolinspektionen.

– Våra medarbetare vid Iggesunds skola arbetar hårt för att alla elever ska känna sig trygga på skolan och för att alla elever ska få den studiero som krävs för goda resultat, säger grundskolechef Ulf Carlsson. Trots det förekommer kränkningar på skolan, vilket jag ser allvarligt på. Därför går vi nu till botten med de problem vi ser genom en intern utredning för att kunna arbeta för en positiv förändring.

Utredningen genomförs av kommunens utvecklingsenhet vilket betyder att det är oberoende funktioner som arbetar direkt med utredningen. Man tittar på hela skolans arbete inom området ”Trygghet och studiero”. I praktiken innebär det att man kommer att granska dokument, rutiner, handlingsplaner och annat som är viktiga delar i ett effektivt arbete mot kränkningar. Men utredarna kommer också göra intervjuer och enkätundersökningar.

– Allas perspektiv är viktiga och därför kommer vi att involvera alla grupper som har intresse i skolan; elever, medarbetare och vårdnadshavare, säger Ulf Carlsson. Utredningen startar nu efter sportlovet och ska vara klar i slutet av maj. Målet är att ge skolan goda förutsättningar att arbeta mot kränkningar och ge eleverna större trygghet och studiero.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050