Nu planerar vi för framtiden för området kring Aktivitetsfabriken

Hudiksvalls Kommun tar just nu fram en detaljplan för Köpmanberget 5:7 m fl som kommer styra hur området kring Aktivitetsfabriken får användas och byggas om. Nu vill vi ha dina synpunkter!

Varför behövs en ny detaljplan?

Den detaljplan som finns för platsen säger att det ska vara industri här. Eftersom det inte längre är industri på platsen måste planen ändras för att kommunen ska kunna ge bygglov till det som faktiskt finns på platsen. Det är viktigt att se till att det finns plats för besökarna och att till exempel trafiken inte är farlig för de som besöker platsen, vilket är frågor som en detaljplan lyfter fram.

Vad är nytt?

Istället för industri ska det vara tillåtet att ha idrott- och kulturaktiviteter som inbjuder besökare. Även sådant som hör hemma i ett stadscentrum, som butiker och restauranger, blir tillåtet. En del ytor kommer det gå att bygga nytt på, men det mesta av den obebyggda marken ska vara till för parkering och lite mark är till för gående.
Det blir viktigt att det regnvatten som kommer kan infiltreras i marken så det inte blir stora pölar eller att allt rinner ner i dagvattenledningar som då får ta emot för mycket vatten.
Varutransporterna ska samordnas till en gemensam väg mellan House of Martens och JP Färghuset Colorama.

Vilka berörs?

Alla som besöker eller jobbar på platsen kan påverkas, både positivt och negativt. Det är viktigt att tycka till nu, innan politikerna beslutar om att godkänna detaljplanen.

Vad blir det för skillnad?

Det som detaljplanen tillåter är ungefär det som idag finns på platsen. Skillnaden från idag är att gångvägar mellan Aktivitetsfabrikens entré och Köpmanbergsvägen pekas ut som reserverad mark för just gående. Det innebär att inget får hindra dem som vill gå där. Möjligheten att gå över Malnvägen kommer inte förbättras eftersom de som äger fastigheterna i området vill ha möjlighet att stängsla in sina fastigheter och dessutom kommer varutransporter åka över den plats där det skulle finns en chans att ta sig förbi.
Eftersom platsen är begränsad blir det svårt att få till mer parkeringar, vilket egentligen skulle behövas. När någon vill ha bygglov för att till exempel ha en restaurang, butik eller idrottshall i Aktivitetsfabriken eller något av de andra husen kan det bli nödvändigt att få till parkeringar utanför området med hjälp av avtal med andra fastighetsägare.

Har du frågor?

Kontakta byggnadsnamnden@hudiksvall.se

Hur kan jag tycka till?

Välkommen med dina synpunkter till byggnadsnamnden@hudiksvall.se