Förtydligande om hemkarantän från smittskyddsläkaren

Vi får väldigt många frågor om hemkarantän. Att Regionens smittskyddsläkare sätter 1 600 människor i karantän är ju en unik situation. Regelverket är generellt uttryckt, därför har vi haft dialog med smittskyddsläkare Signar Mäkitalo för att få ett förtydligande:

  • Huvudregeln är att du som befunnit dig på Bromangymnasiet 9-12 mars ska hålla dig hemma till 30 mars.
  • Du kan ta en promenad eller göra något som absolut inte kan vänta - om du kan vara helt säker på att inte vara närmare någon annan person än två meter och undvika folksamlingar.
  • Om du har den minsta känsla av att ha några symptom på gång ska du inte gå ut.

Vad gäller vid dubbelt boende?

Smittskyddsläkaren fattade det mycket ovanliga beslutet om hemkarantän för alla som befunnit sig på Bromangymnasiet 9-12 mars för att bromsa smittspridningen som annars snabbt blivit väldigt svår att hantera.

Eftersom det rör sig om så många personer som kan ha blivit exponerade för coronaviruset är det viktigt att alla gör vad de kan för att inte sprida viruset vidare till fler än dem man bor med. Annars riskerar situationen snabbt bli väldigt bekymmersam även i Hudiksvall.

Därför vädjar vi till er som har dubbelt boende att stanna på ett ställe under dessa två veckor. Kanske går det att bo en längre period på det andra stället när hemkarantänen är över efter 30 mars?

Information om hemkarantän på olika språk