,

Krisledningsnämnden inkallad

Publicerad den 20 mars 2020

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam har beslutat att på måndag sammankalla krisledningsnämnden, med anledning av corona-pandemin.
- Anledningen är att vi genom krisledningsnämnden får möjlighet att fatta snabbare beslut, samordna kommunens verksamheter och prioritera resurser i ett läge där det kan uppstå brist, säger Mikael Löthstam.

Krisledningsnämndens roll är att fatta beslut av övergripande och strategisk karaktär. Däremot övertar krisledningsnämnden inte myndighetsutövning från övriga nämnder. Krisledningsnämnden kommer att vara i funktion tills vi återgår till ett någorlunda normalt läge.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050