Bild på Varvet i soluppgång

Vi vill veta vad du tycker om Varvet

Publicerad den 4 maj 2020

En ny detaljplan ska tas fram för Varvet i Östra Hamnområdet i Hudiksvall. Vi är tidigt i processen, men vill redan nu veta hur du upplever området för att få förslag på hur Varvet kan utvecklas.

Vårt mål är att skapa förutsättningar för liv och utveckling i området för verksamheter och människor som vistas där.

Var lämnar jag mina synpunker?

Mellan 4 maj och 31 maj kunde man tycka till om Varvet. Nu är kartan stängd för kommentarer men du kan fortfarande titta på vad andra tyckt.

Vad händer med mina synpunkter?

Alla idéer och synpunkter är anonyma och kommer att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Det blir ett viktigt underlag när vi ska forma planen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050