• Start
  • » Nyheter
  • » Såhär tycker unga om sin livssituation i kommunen

Såhär tycker unga om sin livssituation i kommunen

Publicerad den 5 maj 2020

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs var tredje år och är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Under hösten 2019 genomfördes Lupp i Hudiksvalls Kommun och de andra kommunerna i Gävleborgs län. 9 av 10 ungdomar i Hudiksvall är nöjda med sina liv i sin helhet, ett resultat som bådar gott för framtiden.

- När vi jobbar med att utveckla och förbättra ungas livssituation i kommunen är det viktigt att vi grundar det arbetet på rätt kunskap. LUPP är ett superbra verktyg som gör det möjligt att öka ungas inflytande i Hudiksvall nu och i framtiden. Vi kan se att det finns en högre tendens hos årskurs 2 på gymnasiet än bland årskurs 8 i grundskolan att vilja flytta från kommunen. Vi som politiker har ett ansvar att se till att göra vår kommun attraktiv att vilja stanna kvar och bo i och vi måste även se till att intressanta arbetstillfällen finns i kommunen, säger Jonas Holm, kommunalråd i Hudiksvalls kommun.

Vad visar resultatet från undersökningen 2019?

Hur nöjd är du med ditt liv som helhet

(Andelen mycket nöjd eller ganska nöjd) – I årskurs 8 svarade 89 % av flickorna som svarat, 93 % av pojkarna att de är nöjda med sitt liv som helhet. På gymnasiet årskurs 2 svarade 87 % av flickorna som svarat att de är nöjda, 87 % av pojkarna, att de är nöjda med sitt liv som helhet.

Hur nöjd är du med din skola

(Andelen som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd) - I årskurs 8 svarade 82 % av flickorna som svarat, 82 % av pojkarna att de är nöjda med sin skola. På gymnasiet årskurs 2 svarade 87 % av flickorna som svarat att de är nöjda, 83 % av pojkarna, att de är nöjda med sin skola.

Hur stort eller litet förtroende har du för vuxna i allmänhet?

(Andelen som svarat mycket stort eller ganska stort) - I årskurs 8 svarade 72 % av flickorna som svarat, 80 % av pojkarna att de mycket stort eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet. På gymnasiet årskurs 2 svarade 79 % av flickorna som svarat, 77 % av pojkarna, att de mycket stort eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet.

Tror du att du kommer att flytta ifrån kommunen där du bor?

(Andel ja) - I årskurs 8 svarade 38 % av flickorna som svarat, 37 % av pojkarna att de tror att de kommer flytta ifrån kommunen. På gymnasiet årskurs 2 svarade 77 % av flickorna som svarat, 60 % av pojkarna, att de tror att de kommer flytta ifrån kommunen.

Hur ofta känner du dig trygg i stan eller i centrum?

(Andelen som svarat alltid eller oftast) - I årskurs 8 svarade 81 % av flickorna som svarat, 89 % av pojkarna att de alltid eller oftast känner sig trygga i stan eller centrum. På gymnasiet årskurs 2 svarade 83 % av flickorna som svarat, 90 % av pojkarna, att de alltid eller oftast känner sig trygga i stan eller centrum.

Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?

(Andel ja) - I årskurs 8 svarade 41 % av flickorna som svarat, 32 % av pojkarna att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. På gymnasiet årskurs 2 svarade 51 % av flickorna som svarat, 48 % av pojkarna, att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen.

Hur ofta har du haft besvär med stress de senaste sex månaderna

(Andelen flera gånger i veckan eller varje dag) - I årskurs 8 svarade 48 % av flickorna som svarat, 22 % av pojkarna att de haft besvär av stress flera gånger i veckan eller varje dag de senaste sex månaderna. På gymnasiet årskurs 2 svarade 62 % av flickorna som svarat, 27 % av pojkarna, att de haft besvär av stress flera gånger i veckan eller varje dag de senaste sex månaderna.

Hur ser du på framtiden?

(Andel mycket positivt och ganska positivt) - I årskurs 8 svarade 90 % av flickorna som svarat, 91 % av pojkarna att de ser positivt eller ganska positivt på framtiden. På gymnasiet årskurs 2 svarade 95 % av flickorna som svarat, 91 % av pojkarna, att de ser positivt eller ganska positivt på framtiden.

Läs mer om resultaten

Läs mer om Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050